gototopgototop

Jeste li znali da...

Mexico City tone oko 25 centimetara godišnje?

knjizznica_pitajte2
knj_radno1

Zapošljavanje

Odlukom Gradonačelnika Grada Crikvenice KLASA: 112-01/16- 01/06, UR.BR: 2107/01-04/03- 16-10 od 29. travnja 2016.

PONIŠTAVA SE NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Crikvenica koji je objavljen u „Novom listu“ dana 17. travnja 2016.godine. 

Odluka o poništenju stupila je na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik Grada Crikvenice

Stranica 2 od 3

knjige

djecji_kutak

Pikabit

600 godina