Najave

 • Baby Handling!
  Baby Handling!

  Besplatna radionica Baby handling u srijedu 15. svibnja 2024. u 17 sati organizirana u suradnji s prvim neurorazvojnim kabinetom na području grada Crikvenice Includo, a voditeljica…

  Saznaj više
 • Krećemo s novim besplatnim radionicama!
  Krećemo s novim besplatnim radionicama!

  Veselo maškarano doba zavladalo je i u našoj knjižnici pa možete razgledati izložbu maski koje vise na našim prozorima, ali možete i sudjelovati na radionicama izrade…

  Saznaj više

Bebeteka

Bebeteka je program poticanja čitanja u našoj knjižnici kroz organizirane pričaonice, a održavaju se u sklopu Nacionalnog programa poticanja čitanja. Pričaonice podrazumijevaju prisutnost i uključivanje roditelja. Za sudjelovanje se potrebno prijaviti zbog ograničenog kapaciteta Prijave se primaju na broj 051/243-238 ili mail: knjiznica@knjiznica-crikvenica.hr

Bebeteka za Bebuljke je pričaonica za djecu do dvije godine. Grupa prima desetero djece, a voditeljica je magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Melita Čop.

Bebeteka za Čituljke je pričaonica za djecu od tri do pet godina. Grupa prima do petnaestero djece, a voditeljica je magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Tatjana Car Kolombo.

Sljedeća Bebeteka za Bebuljke 07.02.2023.

Bebeteka

Čitateljski klub Ćakulice

Čitateljski klub Gradske knjižnice Crikvenica Ćakulice osnovan je u rujnu 2020. godine sa željom poticanja čitanja te pružanja mogućnosti sadržajnog raspravljanja o pročitanom, razvijanja kritičkog promišljanja te stvaranja i iskazivanja subjektivnog dojma.

Članice su osobe s navršenih 18 godina, a klub trenutno broji deset članova. Voditeljice Kluba su Lea Klarić i Ana Kalanj. Članovi se sastaju jednom mjesečno.

Čitateljski klub Ćakulice
 • Car Edgar i razvrstavanje otpada

  Car Edgar i razvrstavanje otpadaAutor: Milan Zagorac

 • Car Edgar u sretnoj šumi

  Car Edgar u sretnoj šumiAutor: Nada Zidar-Bogadi

 • Car Edgar i mačji koncert na bijeloj kanti

  Car Edgar i mačji koncert na bijeloj kantiAutor: Mirjana Klement

 • Car Edgar u svijetu energije

  Car Edgar u svijetu energijeAutor: Mirela Holy

 • Car Edgar i priča o čistoj vodi

  Car Edgar i priča o čistoj vodiAutor: Marija Gračaković

 • Car Edgar i čisti crikvenički zrak

  Car Edgar i čisti crikvenički zrakAutor: Franjo Deranja

Car Edgar

Održivo gospodarenje otpadom

Slikovnica je tiskana u sklopu projekta "Otpad uredi, kune uštedi" Grada Crikvenice koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Autori:
1. Milan Zagorac - Car Edgar i razvrstavanje otpada
2. Nada Zidar-Bogadi - Car Edgar u sretnoj šumi
3. Mirjana Klement - Car Edgar i mačji koncert na bijeloj kanti
4. Mirela Holy - Car Edgar u svijetu energije
5. Marija Gračaković - Car Edgar i priča o čistoj vodi
6. Franjo Deranja - Car Edgar i čisti crikvenički zrak

Ilustrirao Marijan Mavrić

Skip to content