gototopgototop

Jeste li znali da...

svako poglavlje Kurana počinje riječima "Alah, milostivi i samilosni"?

knjizznica_pitajte2
knj_radno1

08.04.2011.

Poslanje Gradske knjižnice Crikvenica

Poslanje naše Knjižnice je približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada Crikvenice i našim gostima, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim in situ (na prvotnom položaju tj. u knjižnici)  i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici. Pritom, uvažavajući načela iz Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj Uniji, dokumenata UNESCOa i IFLAe, poglavito Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima Grada  bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija. Iz našega poslanja proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Gradske knjižnice Crikvenica: 

 • da bude opće prepoznato kulturno središte grada
 • da bude istinsko središte zajednice
 • da bude privlačno mjesto za rad, igru i druženje
 • da podrži obrazovanje korisnika svih dobi
 • da izgrađuje kvalitetne i raznolike zbirke na različitim medijima
 • da omogući dostupnost svim vrstama informacija o građi koju Knjižnica posjeduje kao i o onoj koja nije u njezinu vlasništvu
 • da potiče korištenje mrežnih izvora i usluga, poglavito oblikovanjem i održavanjem mrežnih stranica Knjižnice
 • da oblikuje i nudi usluge i onim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u Knjižnicu
 • da pridonosi razvoju knjižničarske struke

Djelatnicima Gradske knjižnice  želja je da korisnicima i posjetiteljima u Knjižnici bude ugodno, da se osjećaju opušteno, da Knjižnica bude mjesto susreta na predavanjima, tribinama i kreativnim radionicama, gdje će im biti omogućeno da drugima pokažu put do znanja i zadovoljstva u životu. Djelatnici Gradske knjižnice djeluju u skladu s Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva, nastojeći pritom:

 • timskim radom osigurati što kvalitetnije usluge
 • koristiti informacijske tehnologije u svrhu poboljšanja svakodnevnog rada
 • oduprijeti se bilo kojem obliku cenzure u nabavi i korištenju građe i informacija

 

Strategija

U definiranju ciljeva Knjižnice za iduće dvije do tri godine, namjerno smo se usmjerili na ono što će biti drukčije od onoga što se do sada radilo. Nismo pokušali navesti sve što će Knjižnica raditi tijekom tog vremena. Umjesto toga, naveli smo strateške pravce za ovo vremensko razdoblje i ciljeve vezane uz te strateške smjerove. Svjesni smo da će pojedinci i skupine u Knjižnici imati ideje koje bi mogle doprinijeti ovom početnom popisu i da će se pristupi mijenjati s vremenom kako će se pregledati i mijenjati strateški plan Knjižnice.

NULTA TOČKA: Realizacija projekta preseljenja Gradske knjižnice Crikvenica u novi prostor s novom kvalitetom postojećih i uvođenjem novih potrebnih knjižničnih usluga 

Načini ostvarenja:

 • poticanje komunikacije s osnivačem i Ministarstvom kulture
 • aktivno sudjelovanje u svim fazama realizacije
 • kandidiranje projekta izgradnje na nacionalnoj razini i EU fondove
 • pojačano animiranje korisnika Knjižnice, stručne knjižničarske zajednice te opće i medijske javnosti za aktivnu potporu za novi prostor

OPĆI CILJEVI:

 1. Knjižnica kao informacijsko središte
 2. Knjižnica kao obrazovno središte
 3. Knjižnica kao kulturno središte
 4. Knjižnica kao komunikacijsko središte
 5. Knjižnica kao socijalno središte
 6. Jačanje infrastrukturnih kapaciteta Gradske knjižnice Crikvenica

Nabava knjižnične građe posljednjih godina kreće se u prosjeku od 3000 svezaka.
Knjižnica se svake godine javlja na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za nabavu knjižnične građe, a Grad Crikvenica proračunskim sredstvima redovito prati nabavu svojim sredstvima. Nabava se provodi i otkupljenom građom od nakladnika, a darovanu građu prima i od ustanova i pojedinaca.

Knjižnica posjeduje stari namještaj i računalnu opremu. Oprema za smještaj knjižnične građe je većinom stara, a u spremištima građa se nalazi u kutijama. Planira se što skorije preseljenje u prostor „Stare škole“ i dodjela prostora Knjižnici jer su postojeći prostori pretijesni. Knjižnica posjeduje 10 računala (3 za korisnike) od kojih je 6 starijih od 2009. godine te se planira nabava nekoliko novih računala.

Od 2000.g. Knjižnica ima djelomično automatizirano poslovanje (nabava, obrada građe, posudba, pretraživanje). Gradska knjižnica Crikvenica ima i web stranicu aktivnu od 2011.g. http://www.knjiznica-crikvenica.hr/ , a plan je stranicu modernizirati.

Nabava najvećeg dijela fonda odnosi se na knjižnu građu, ali se unatoč malim financijskim sredstvima trudimo nabavljati multimedijalnu i neknjižnu građu.

Knjižnica ima 2 441 članova od čega je najveći postotak djece i mladih. Posudba prosječno iznosi oko 50 000 jedinica građe a značajni broj primjeraka je neknjižna građa koju posuđujemo već nekoliko godina. Planira se osnivanje dječjeg čitateljskog kluba jer nam je jedan od važnih ciljeva promocija čitanja te jačanje čitalačkih navika djece. Važan cilj je i poticanje literarnog stvaralaštva i sufinanciranje izdavačke djelatnosti za koje redovito objavljujemo natječaje.

Kulturne aktivnosti u narodnim knjižnicama su sastavni dio osnovne djelatnosti. Cilj je promicanje kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanje baštine, kulture, povijesti i tradicije lokalne zajednice. Knjižnica redovito organizira književne večeri i predstavljanje knjiga, manifestaciju Jadranski književni susreti i dodjelu književne nagrade Crikveničko sunce. Već petu godinu za redom u Knjižnici Selce petkom se održavaju pričaonice za djecu „Petko u knjižnici“, projekt u suradnji s područnim vrtićem Selce te jednom mjesečno radionice za roditelje i djecu sa stručnim timom psihologa i pedagoga pod nazivom „Čitam i rastem“.
U prostoru Knjižnice redovito se postavljaju različite izložbe.

Problemi u djelatnosti knjižnice su nedostatak prostora, nedostatak informatičke opreme i nedostatan broj djelatnika u odnosu na postojeće Standarde i potrebe.
 U definiranju ciljeva Knjižnice za iduće dvije do tri godine, namjerno smo se usmjerili na ono što će biti drukčije od onoga što se do sada radilo. Nismo pokušali navesti sve što će Knjižnica raditi tijekom tog vremena. Umjesto toga, naveli smo strateške pravce za ovo vremensko razdoblje i ciljeve vezane uz te strateške smjerove. Svjesni smo da će pojedinci i skupine u Knjižnici imati ideje koje bi mogle doprinijeti ovom početnom popisu i da će se pristupi mijenjati s vremenom kako će se pregledati i mijenjati strateški plan Knjižnice.

Više u ovoj kategoriji: Biblioteka Uzdanki »

knjige

djecji_kutak

Pikabit

Godina čitanja