Zakonski akti

Objavljeno: 10. listopada 2021.

Zakoni

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, NN 98/19)

Pravilnici

Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 78/20)
Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)
Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/21)
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

Uredbe

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)

Odluke

Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96)
Skip to content